In de hoofdstad is er geen houden meer aan, het drugsgeweld escaleert volledig. De sociale woonwijk Peterbos in Anderlecht is een uitvalsbasis voor de drugsmaffia en ook in andere volkswijken zoals Hallepoort en de Marollen laait het drugsgeweld op. Door het non-beleid van de Brusselse regering nemen criminele drugsbendes daar nu de straat over. N-VA parlementslid Mathias Vanden Borre stelt een aantal maatregelen voor om de orde in deze wijken te herstellen. 

 

De Brusselse regering heeft de situatie in de Peterboswijk en andere volkswijken zoals Hallepoort en de Marollen helemaal uit de hand laten lopen. Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS), bevoegd voor de veiligheidscoördinatie in het gewest, ontkende tot voor kort zelfs dat er sprake zou zijn van een toename van de activiteit van georganiseerde bendes op het Brusselse grondgebied. Zijn antwoord op de drugsproblematiek: spuitruimtes organiseren waar druggebruikers “veilig” drugs kunnen consumeren. Conclusie: een totaal gebrek aan krachtdadig beleid bij de Brusselse regering ligt mee aan de grond van de huidige malaise in talrijke Brusselse woonwijken. 

 

Intussen trekt de minister-president volgens het aloude stramien weer de paraplu open: Brussel heeft de middelen niet dus de federale regering moet dit maar oplossen. Dit is werkelijk hallucinant: door haar non-beleid laat de Brusselse regering de situatie eerst totaal ontsporen om vervolgens te verwijzen naar de federale regering omdat het probleem zogezegd een te grote omvang heeft aangenomen. Zoals de federale minister voor Justitie, Paul Van Tigchelt, gisteren in Terzake stelde, is het probleem in Brussel niet zozeer een gebrek aan middelen of aan mankracht maar wel een gebrek aan veiligheidscultuur en aan een efficiënte veiligheidsstructuur. In het beste geval wordt er veel te veel kostbare tijd verloren door overleg en coördinatie tussen de verschillende actoren op het terrein alvorens actie te ondernemen. In het slechtste geval gebeurt er gewoonweg niets. 

 

*** 

 

Om de orde te herstellen en te voorkomen dat onze Brusselse volkswijken verder wegzinken in bendegeweld, moeten prioritair volgende acties worden genomen.

 

 1. Verbod op samenscholingen in de meest problematische wijken, zoals Peterbos, Hallepoort en de Marollen: alle samenscholingen van meer dan vijf personen worden verboden vanaf 20u ‘s avonds tot 8u ‘s ochtends 
 1. Identificatie van de probleemwijken en verhoogde politieaanwezigheid de klok rond om drugsactiviteiten te verstoren en de nodige arrestaties te verrichten 
 1. Fusie van de politiezones zodat een sterkere en meer efficiënte lokale aanpak mogelijk wordt 
 1. Versterken van de lokale politie: dotaties van de gemeenten aan politiezones moet worden opgetrokken zodat het kader integraal kan ingevuld worden  
 1. Bijstand door de federale politie waar nodig om de veiligheid in de meest getroffen woonwijken te garanderen 
 1. Oprichting van een taskforce via de Gewestelijke Veiligheidsraad om de samenwerking en coördinatie tussen de lokale politiezones en de federale politie te versterken en te versnellen 
 1. Oprichting van een gewestelijk drugsmeldpunt waar drugsfeiten anoniem kunnen gemeld worden 
 1. Oprichting gespecialiseerde banditisme en drugseenheid binnen safe.brussels die werkt in nauw overleg met de lokale en federale politie 
 1. Opmaak van actieplan "drugsinfiltratie bestrijden" zodat alle bevoegde diensten (huisvesting, stedenbouw, vergunningen, economie, ...) de infiltratie van drugsgeld in de reguliere economie opsporen en bestrijden 
 1. Versterking het Brussels parket en oprichting van een gespecialiseerde eenheid drugs en banditisme om opvolging door justitie en snelrecht af te dwingen 
 1. Onmiddellijk werk maken van buurtinformatienetwerken in alle Brusselse wijken om de burger en het veiligheidsbeleid te versterken  
 1. Fusie van de gemeenschapswachten en alle preventieve veiligheidsdiensten tot een gewestelijke "dienst preventie" onder safe.brussels om de capaciteit en effectiviteit drastisch te verbeteren