N-VA Brussel ziet deel Stationsplan gerealiseerd, maar “er moet meer gebeuren”

Door Mathias Vanden Borre op 8 september 2023
Mathias Vanden Borre

De Brusselse N-VA-fractie lanceerde naar aanleiding van de aanhoudende problemen rond Brussel-Zuid een ‘Stationsplan’. Parlementslid Mathias Vanden Borre ziet tot zijn tevredenheid dat de federale regering een aantal acties van zijn stationsplan – zoals een alcoholverbod en de inrichting van een permanente politiepost – overneemt. Maar er is meer mogelijk, stelt hij.  “Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) kan veel meer doen. Bijvoorbeeld een bedelverbod instellen voor de treinstations, straatprostitutie verbieden, samenscholingen ’s nachts verbieden. Hij blijft zich echter verschuilen achter de eerste minister”, aldus Vanden Borre.

Daarnaast telt Brussel 118 woonwijken. Sommige van deze woonwijken worden geconfronteerd met ernstige uitdagingen die de leefbaarheid en veiligheid van hun inwoners en gebruikers bedreigen. “Het is verontrustend dat sommige wijken, die voorheen een vreedzame en veilige leefomgeving hebben gekend, nu geconfronteerd worden met zeer alarmerende en ongeziene problemen. Drugsgebruikers die als zombies rondlopen, dealers die zich onaantastbaar wanen. Buurtbewoners worden fysiek aangevallen en geconfronteerd met crackpijpen en uitwerpselen voor hun deuren. Politie en gerecht staan machteloos. Dieven, dealers en geweldplegers worden opgepakt maar worden ook snel weer vrijgelaten”, waarschuwt Vanden Borre.

Verantwoordelijkheid minister-president

"Het is de verantwoordelijkheid van de minister-president om ervoor te zorgen dat alle inwoners van zijn gewest kunnen genieten van een veilige en leefbare omgeving, en het is van essentieel belang dat hij actief werkt aan het herstellen van de situatie in de getroffen wijken en het voorkomen van verdere verslechtering van de levensomstandigheden van hun burgers", besluit Vanden Borre.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is