Hoogtijd dat de stad Brussel zich op haar kerntaken concentreert!

Door Mathias Vanden Borre op 24 november 2020

Hoogtijd dat de stad Brussel zich op haar kerntaken concentreert!

 

 

“Door de gezondheidscrisis zal Brussels Expo, de uitbater van de tentoonstellingspaleizen op de Heizel, een zwaar financieel verlies lijden. Maar aangezien Brussels Expo een vzw is van de stad Brussel, zal vooral de belastingbetaler dat verlies voelen. Het is tijd dat het stadsbestuur zich terug op haar kerntaken focust”, aldus Mathias Vanden Borre, gemeenteraadslid van de stad Brussel en Brussels parlementslid.

 

Door de vele annuleringen van beurzen en tentoonstellingen, verwacht Brussels Expo dat de verliezen dit en volgend jaar zullen oplopen tot 50 miljoen euro. De Heizelpaleizen, eigendom van de stad Brussel, zijn eveneens duur in onderhoud. De CEO van de stadsvzw wil daarom dat het Brussels stadsbestuur de onderhoudskosten op zich neemt. Die laatste gaat voorlopig daar nog niet op in.

 

“Dit is een schizofrene situatie, want de bestuurders van de stadsvzw zijn voornamelijk ook de bestuurders van de stad. Zo moet je immers lid zijn van de Brusselse gemeenteraad en door die laatste gemandateerd te worden om bestuurder van Brussels Expo te worden. Daarnaast is de burgemeester sowieso van rechtswege lid en is hij eveneens voorzitter van de raad van bestuur”, stelt Mathias Vanden Borre.

 

“Gezien de duidelijke link tussen die twee, vrees ik dat het verlies van 50 miljoen euro voor de stadsvzw uiteindelijk een extra factuur voor de Brusselaar zal zijn. Bovendien is er momenteel de zeer sterk stijgende schuldgraad van zowel stad Brussel als het Gewest. Indien de expohallen zouden worden uitgebaat door een privévereniging en niet door een stadsvzw, ligt het financieel risico volledig bij die eerste. Het is tijd dat Brussels stadsbestuur, in tijden van crisis, zich focust op haar kerntaken en niet meer op het organiseren van beurzen en tentoonstellingen. Gezien de hoge renovatiekosten, zou het niet interessant zijn om de uitbating van de Heizelpaleizen te gunnen aan een private speler, op voorwaarde dat deze de onderhouds- en renovatiekosten draagt?”, besluit Mathias Vanden Borre. 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is