Het nieuwe Brussels Gewestelijk Veiligheidsplan 2021-2024 stilt de honger naar een beter veiligheidsbeleid niet

Door Mathias Vanden Borre op 24 februari 2021, over deze onderwerpen: Veiligheid, Wonen en werken in Brussel
mathias vanden borre

Het nieuwe plan is beknopter dan zijn voorganger, met minder prioritaire thema’s en daaraan gekoppelde maatregelen. Het onderschat ook de ernst van bepaalde criminele fenomenen van georganiseerde misdaad, zoals drugs- en mensenhandel.” Volgens Brussels Parlementslid Mathias Vanden Borre is er geen sprake van een eengemaakt gewestelijk veiligheidsbeleid. “De eenheid van commando blijft ver zoek.”

Groeiende georganiseerde misdaad geen prioriteit

Het nieuwe Gewestelijk Veiligheidsplan (GVP) stelt amper 9 prioriteiten. Ten opzichte van het vorige GVP ontbreekt in de nieuwe versie het thema ‘Georganiseerde misdaad & goederensmokkel’. Nochtans teistert de georganiseerde misdaad Brussel, onder meer door de smokkel van wapens, drugs en mensen, zegt Vanden Borre. “Zo bewijzen enerzijds de grote stijging van het aantal geregistreerde feiten in verband met de handel in drugs (+19 procent) en wapens (+169 procent) ten opzichte van 2018 en anderzijds de spectaculaire stijging van het aantal dossiers bij het gerecht in verband met criminele organisaties (+68 procent) en de in-, uit-, en doorvoer van wapens of munitie (+300 procent), dat de georganiseerde misdaad groeit in het Brussels Gewest.”

Niks over aanpak drugsbendes die wijken onleefbaar maken

In het thema ‘Drugs & Verslavingen’ lezen we dan weer niks over de aanpak van drugsbendes. Nochtans hebben drugsbendes zeer negatieve gevolgen voor de leefbaarheid van verschillende wijken in Brussel. Zo woedde de voorbije maanden een oorlog tussen verschillende drugsbendes met dodelijke slachtoffers tot gevolg. “Ook korpschefs en andere actoren zoals de MIVB getuigen dat drugshandel vaak de oorzaak is van een verzuurde verstandhouding met de Brusselaar. Kijk maar buslijn 89 in Molenbeek die niet meer welkom is door lokale drugsbendes. De cijfers liegen niet: het drugsbezit en de handel in verdovende middelen stegen in 2019 respectievelijk met 91 procent en 112 procent ten opzichte van 2010. Behalve het openen van een drugscentrum, onderneemt de Brusselse regering quasi niks in de strijd tegen de drugshandel. We kunnen de oorlog misschien niet winnen, maar we moeten de strijd blijven voeren omdat de drugshandel ook andere segmenten van onze samenleving infiltreert”, aldus Vanden Borre.

Lokale aanpak prostitutie werkt niet

Tot slot lezen we in het GVP 2021-2024, na het reeds in het GVP 2017-2020 en het Regeerakkoord 2019-2024 te hebben moeten lezen, identiek dezelfde maatregel met betrekking tot de aanpak van het prostitutieprobleem, namelijk het invoeren van een intergemeentelijke coördinatie. De gemeenten Brussel-stad, Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node kiezen al decennia voor een zuiver lokale aanpak. Het Gewest en met name minister-president Rudi Vervoort (PS) verzuimen te handelen. Maar die lokale aanpak werkt duidelijk niet, meent Mathias Vanden Borre. “De leefbaarheid van de Alhambrawijk wordt reeds decennialang gehypothekeerd door de aanwezigheid van straatprostitutie die gepaard gaat met openbare zedenschennis, druggebruik en geluids- en geuroverlast. Talloze pogingen van het Brussels stadsbestuur om straatprostitutie te bestraffen met gemeentelijke administratieve sancties blijken vruchteloos. Daarnaast blijven de problemen in Schaarbeek en zeker ook in Sint-Joost bijzonder ernstig en onze hoofdstad onwaardig.”

Geen eenheid van commando

Het nieuwe GVP werd dinsdag in de commissie voor Binnenlandse Zaken voorgesteld. “We kunnen op basis van dit document niet spreken van een eengemaakt Gewestelijk veiligheidsbeleid. De eenheid van commando, zoals ook gevraagd in de conclusies van de coronacommissie, blijft ver zoek”, aldus Vanden Borre.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is