Knalpotterreur wordt veroorzaakt door voertuigen met extreem luidruchtige uitlaten, vaak gemodificeerd of illegaal aangepast om extra geluid te produceren. Deze overlast kan voor buurtbewoners zeer hinderlijk kan zijn, vooral in stedelijke gebieden en tijdens de nachtelijke uren. Om het fenomeen beter te bestrijden, roept de Brusselse gemeenteraad, op initiatief van N-VA-gemeenteraadslid Mathias Vanden Borre, de Brusselse regering op de invoering van geluidsradars en bijhorend regelgevend kader versneld goed te keuren. “Het effect van lawaai op onze gezondheid wordt nog te vaak onderschat. Geluidsvervuiling zorgt voor stress, een slechte nachtrust en agressief rijgedrag”, aldus Mathias Vanden Borre.

 

Momenteel is het niet mogelijk om geluidshinder veroorzaakt door rodeodrivers vast te stellen via geluidsradars omdat men nog niet over de nodige wettelijke bepalingen beschikt. Die regelgeving moet immers vastgesteld worden door de Brusselse regering. Daarom vraagt de Brusselse gemeenteraad op initiatief van Mathias Vanden Borre, gemeenteraadslid voor de N-VA, aan de Brusselse regering om een aanpassing van het wettelijke kader, zodat de politiediensten op het terrein doeltreffend kunnen optreden. 

 

Het voorstel werd medeondertekend door de PS, Vooruit, Ecolo-Groen en Défi, daarnaast steunden Les Engagés, CD&V, PTB en MR (buiten één onthouding) de motie. “Gent en Amsterdam gebruiken dergelijke radars al een tijdje. Brussel mag niet achterblijven en heeft dringend de juiste instrumenten nodig om geluidshinder van knalpotterreur te bestrijden.  Ik ben daarom blij dat de meerderheid zich achter mijn oproep schaart. Dit moet, naast verdere verstrenging van andere maatregelen, voor meer rust zorgen in onze straten”, aldus Vanden Borre.