Brusselse agenten rekruteren, burgers betrekken en politie goed uitrusten

Door Mathias Vanden Borre op 9 november 2020, over deze onderwerpen: Veiligheid, Politie, Wonen en werken in Brussel
Mathias Vanden Borre

Het Brussels parlement heeft zich de voorbije maanden in de commissie Binnenlandse Zaken gebogen over de relatie tussen politie en burger. Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre heeft namens de N-VA de werkzaamheden op de voet opgevolgd en doet een aantal aanbevelingen.

“De cijfers en recente gebeurtenissen tonen onmiskenbaar aan dat onze politie- en hulpdiensten onder druk staan in onze hoofdstad. Zonder respect voor de politie- en hulpdiensten komen we op een hellend vlak richting chaos. Daarom doe ik vanuit de oppositie een aantal concrete aanbevelingen. In de eerste plaats moet er betere informatieverzameling en -doorstroming zijn. Deze taak is uitdrukkelijk toegewezen aan minister-president Vervoort (PS) en Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) krijgt hiervoor miljoenen euro subsidies, maar de statistieken vertonen nog grote gaten. Verder moet Brussel sterker inzetten op lokale werving en rekrutering, naar Antwerps voorbeeld. De cijfers en recente evaluatie tonen onmiskenbaar aan dat hier grote stappen vooruit werden gezet.”

Veel werk aan de winkel voor Rudi Vervoort

De dagelijkse werking van onze politiediensten moet uitgaan van het concept ‘community policing’. De politie moet juiste instrumenten krijgen, zoals bodycams. Burgers moeten, onder andere via buurtinformatienetwerken, bemiddelingsteams en jeugdopbouwwerkers, nauwer betrokken worden om het veiligheidsgevoel in onze wijken te verhogen. Het Gewest moet werk maken van een overkoepelend Gewestelijk Plan Diversiteit, opgemaakt door Brussel Preventie & Veiligheid. Aandacht voor diversiteit wordt als rode draad geïntegreerd in de organisatie, dit op alle niveaus en in alle opdrachten. Ook de dienst Klachtenmanagement en -behandeling van de politiezones moet op het niveau van het Gewest gecentraliseerd worden om de transparantie te verbeteren. Vanden Borre besluit: “Veel werk aan de winkel in Brussel. Minister-president Rudi Vervoort (PS) is, ondanks het feit dat hij sinds de zesde staatshervorming unieke veiligheidsbevoegdheden heeft, veel te lang stil blijven zitten. Het moet gedaan zijn met de zwarte piet richting de politie door te schuiven. De politiek moet eindelijk zijn verantwoordelijkheid nemen en ingrijpen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is