Bloedrode tekorten OCMW Brussel onhoudbaar

Door Mathias Vanden Borre op 21 december 2021, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel
Mathias Vanden Borre

“De begroting van het OCMW van de stad Brussel kleurt bloedrood. In 2022 zal het tekort zo’n 83 miljoen euro bedragen. Dat moet integraal door de stad Brussel aangevuld worden. Jaar na jaar stijgt het tekort. Sinds 2018 met maar liefst 11 miljoen euro. Dit is onhoudbaar”, stelt Mathias Vanden Borre, gemeenteraadslid voor de N-VA in de stad Brussel.

Bij een tekort van een OCMW moet de gemeente bijpassen. In België is dat gemiddeld 285 euro per inwoner. Voor Brussel zal dat in 2022 zomaar eventjes 444 euro. Dat is geld dat de stad niet kan uitgeven aan ander beleid.

OCMW eet helft van eigen budget op

De grootste post bij het OCMW Brussel zijn de personeelsuitgaven. “In 2022 stijgt het aantal VTE’s met zomaar eventjes 20 procent. Daardoor stijgen de personeelskosten van 137 miljoen euro in 2020 naar 153 miljoen volgend jaar. De personeelsuitgaven vertegenwoordigen bijna de helft van het totale OCMW-budget. Een armoede-organisatie die de helft van haar budget zelf opeet, is veel te gulzig”, stelt Mathias Vanden Borre vast.

Pijnlijk verhaal

“De herverdelingsuitgaven zullen volgend jaar met maar liefst 14 miljoen euro stijgen tot 130,7 miljoen euro. Eind 2020 werd de kaap van 27.000 begunstigden overschreden. Wat helemaal dramatisch is, is dat ongeveer 39 procent van de begunstigden tussen de 18 en 24 jaar oud is. Onbegrijpelijk, als we vaststellen dat er een krapte op de arbeidsmarkt is. De jeugdwerkloosheid in Brussel is en blijft een pijnlijk verhaal”, merkt Vanden Borre op.

2.391 panden in eigendom

“Ondertussen groeit het patrimonium van het OCMW verder aan. Het OCMW heeft maar liefst 2.391 panden in eigendom, waaronder zo’n 1.900 woningen, 173 handelszaken, 49 kantoorgebouwen, … Arme mensen, een rijke overheid: dit is absoluut niet mijn samenlevingsmodel. Het is tijd voor een verregaande hervorming. Daarom heb ik recent in het Brussels Parlement een ontwerpordonnantie ingediend die het OCMW moet integreren in het gemeentebestuur, naar analogie met het Vlaams Gewest. Op die manier kunnen de 19 gemeentebesturen gezamenlijk in één enkele legislatuur zeker 30 miljoen euro besparen, onder meer op de vele mandaten”, besluit Vanden Borre.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is