Mathias Vanden Borre vroeg de cijfers van 2022 op bij bevoegd staatssecretaris Pascal Smet. Hieruit blijkt – zogezegd - een significante daling van het aantal ernstige incidenten in 2022 en zelfs geen enkele dode. Dit laatste wordt alvast tegengesproken door een aantal nieuwsartikels. “Belga maakt melding van overlijden van een vrouw op zaterdag 29 januari en een jongeman van 26 op zondag 30 januari 2022. Twee doden dus op een weekend. Wat is de reële dodentol voor 2022? En waarom wordt hier niet correct gerapporteerd?”, aldus Vanden Borre.

Het Antigifcentrum luidde eind vorig jaar nog de alarmbel over de grote toename van het aantal CO-vergiftigingen. Volgens het centrum maakte het gas in, dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen, in 2022 maar liefst 60 dodelijke slachtoffers in België, dubbel zoveel als in de voorgaande jaren. 2023 begint alvast slecht met het overlijden van een 18-jarige in Ganshoren.

De voorbije jaren werden ook in de hoofdstad gekenmerkt door heel wat brandweerinterventies voor CO-vergiftiging: 163 in 2020, 136 in 2021 en 139 in 2022. In 2020 werden daarvan 119 personen naar de spoeddiensten vervoerd, in 2021 ging het om 140 personen. “In 2022 ging het om 30 slachtoffers – althans volgens de overgemaakte cijfers. Ik heb evenwel mijn twijfels bij de waarachtigheid van deze nieuwste cijfers voor 2022 en ben dan ook benieuwd naar de definitieve cijfers die volgens de staatssecretaris in maart zouden gevalideerd worden. De energiecrisis heeft er helaas voor gezorgd dat mensen goedkope oplossingen zoeken om zich te verwarmen, met potentieel schadelijke gevolgen zoals CO-vergiftiging,” aldus Vanden Borre.

Begin 2021 werd aangekondigd dat de brandweerdienst een brief zou richten aan Sibelga met het verzoek om wetenschappelijk onderzoek over CO-intoxicatie te starten. Bijna twee jaar later blijkt nu dat er nog steeds geen sprake is van enige samenwerking tussen de brandweer en Sibelga en dat men evenmin over wetenschappelijke studies of statistieken beschikt over de oorzaken van CO-intoxicatie. “Ik vind het zeer zorgwekkend dat er op twee jaar nog geen enkele stap werd gezet richting betere samenwerking. Ik roep de regering dan ook op om onmiddellijk een structureel overleg op poten te zetten tussen alle betrokken overheidsdiensten zodat het risico op CO-vergiftiging verkleind. Niets doen is schuldig verzuim.”, besluit Vanden Borre.