Call to action! N-VA vraagt Brusselse regering dringend de impact te bestuderen van het verdwijnen van de kantoorruimte en te handelen

Door Mathias Vanden Borre op 26 mei 2021

Call to action! N-VA vraagt Brusselse regering dringend de impact te bestuderen van het verdwijnen van de kantoorruimte en te handelen

 

De beslissing van de Europese Commissie om haar kantooroppervlakte in Brussel met een kwart te verminderen tegen 2030 en haar gebouwenpark te halveren, zal een enorme impact hebben op het Brusselse stadsbeeld. De bevoegde Europese commissaris verwijst naar een rondvraag die aantoonde dat het grootste deel van het personeel graag 2 tot 3 dagen per week zou thuiswerken en dat de Commissie toewerkt naar een maximale flexibiliteit. Dit zou een miljoenenbesparing betekenen voor de Commissie gaande tot 440 miljoen euro.

 

Gelet op deze voornemens van een de grootste werkgevers in Brussel, is een duidelijk standpunt van de Brusselse regering cruciaal. Heeft de regering tijdens het overleg gepleit voor een zekere beperking van het telewerk (bv. tot een maximum van 2 dagen per week)? Heeft de regering - in navolging van o.a. Londen - al een actieplan opgemaakt voor de reconversie van leegstaande kantoorgebouwen tot wooneenheden? Heeft de regering al de sociaal-economische impact bestudeerd van de toename van telewerk op de Brusselse kantoorwijken, bijvoorbeeld wat de horeca daar betreft?

 

De Brusselse N-VA-fractie heeft alvast een resolutie ingediend in het parlement, waarbij de regering gevraagd wordt om dringend een aantal proactieve acties te ondernemen om Brussel grondig voor te bereiden op deze aanzienlijke toename van telewerk, met de bijhorende impact op onder meer de horeca, mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling, etc.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is